Wat jij nog niet wist over Label Rouge kip.

In dit artikel zullen diverse punten aan bod komen over Label Rouge. Bij ieder punt zullen we informatie verstrekken over wat jij nog niet wist over Label Rouge!

Label Rouge is een keurmerk uit Frankrijk. Het is in de jaren 60 van afgelopen eeuw ontstaan om te reageren op de pluimveeproductie die plaatsvond in het land. Dit Franse keurmerk staat voor dierenwelzijn. Ze zijn vooral bezig op het gebied van kippen. Het vlees wat dit label op de verpakking krijgt voldoet aan de Europese regels voor alle boerenscharrel dieren met uitloop. Sprekende over kip moet deze geproduceerd worden op een manier die lijkt op dat van scharrel. Naast kip staat het label ook op rundvleesproducten en op de verpakking van varkensvleesproducten.

Een gedeelte van de Franse boeren en boerinnen vindt welzijn van de dieren belangrijk. Ze willen de kwaliteit van de kip behouden door een ras te houden wat langzaam groeit. Het valt te vergelijken met het beter leven label.

label rouge kip

Een aantal eisen waar de boer aan moet voldoen om het label te kunnen verdienen.

Sprekende over Label Rouge Kip, moeten de kippen de volgende eisen hebben. De kippen krijgen minimaal 81, tot maximaal 87, dagen de tijd om op het gewicht te komen wat voor hen het eindgewicht is. Er mogen maximaal 11 kippen per vierkante meter gehouden worden. Hierbij moet verplicht een uitloop naar buiten zijn van 2 vierkante meter. De kippen moeten binnen dus 0,09 m² (per kip) hebben. Over het voer zijn ook meerdere eisen gesteld. Er moet minimaal 75% granen in het voedsel zitten. Als het voer hieraan voldoet zal het gunstig uitkomen voor de vleeskwaliteit.

De minimumeisen om dit keurmerk te behalen zijn verschillend per product. Sprekende over kip voldoen ze ook aan de eisen van scharrelkippen.

Wild poelier

Het keurmerk zou graag samen willen werken met wild poeliers. Een wild poelier is een slager die een vleesassortiment heeft van wilde dieren. Denk hierbij aan konijn, wild zwijn, haas, lam, ree, hert en in sommige gevallen exoten zoals kangoeroe of struisvogel. Nou valt er op het leven van wilde dieren niet echt iets te zeggen, aangezien zij niet in gevangenschap of geregelde omstandigheden leven. Toch zouden ze willen zien welke mogelijkheden er liggen bij het afmaken en vangen van de dieren en het bereiden van het wilde vlees. Wij zijn zelf benieuwd wat de toekomst ons kan brengen.